آزمون ها

# توضیحات تاریخ آزمون مشاهده نتیجه
1 آزمون جامع کاریزما ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ - ۰۱:۴۷ با مشاوران تماس بگیرید
2 آزمون جامع کاریزما ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ - ۰۹:۰۳ با مشاوران تماس بگیرید
3 آزمون جامع کاریزما ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ - ۰۸:۰۴ با مشاوران تماس بگیرید
4 آزمون جامع کاریزما ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ - ۰۴:۱۳ با مشاوران تماس بگیرید
5 آزمون جامع کاریزما ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ - ۰۸:۴۸ با مشاوران تماس بگیرید