آزمون ها

# توضیحات تاریخ آزمون مشاهده نتیجه
1 آزمون جامع کاریزما ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ - ۰۷:۴۰ با مشاوران تماس بگیرید
2 آزمون جامع کاریزما ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ - ۰۶:۵۲ با مشاوران تماس بگیرید
3 آزمون جامع کاریزما ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ - ۰۲:۵۸ با مشاوران تماس بگیرید
4 آزمون جامع کاریزما ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ - ۱۲:۵۵ با مشاوران تماس بگیرید
5 آزمون جامع کاریزما ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ - ۰۹:۳۱ با مشاوران تماس بگیرید