آزمون ها

# توضیحات تاریخ آزمون مشاهده نتیجه
1 آزمون جامع کاریزما ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ - ۰۲:۳۶ با مشاوران تماس بگیرید
2 آزمون جامع کاریزما ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ - ۰۷:۳۳ با مشاوران تماس بگیرید
3 آزمون جامع کاریزما ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ - ۰۸:۵۲ با مشاوران تماس بگیرید
4 آزمون جامع کاریزما ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ - ۰۵:۲۹ با مشاوران تماس بگیرید
5 آزمون جامع کاریزما ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ - ۰۱:۰۴ با مشاوران تماس بگیرید