آزمون ها

# توضیحات تاریخ آزمون مشاهده نتیجه
1 آزمون جامع کاریزما ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ - ۰۸:۲۳ با مشاوران تماس بگیرید
2 آزمون جامع کاریزما ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ - ۰۲:۰۹ با مشاوران تماس بگیرید
3 آزمون جامع کاریزما ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۰۵:۴۶ با مشاوران تماس بگیرید
4 آزمون جامع کاریزما ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ - ۰۶:۲۰ با مشاوران تماس بگیرید
5 آزمون جامع کاریزما ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ۰۶:۲۹ با مشاوران تماس بگیرید