آزمون ها

# توضیحات تاریخ آزمون مشاهده نتیجه
1 آزمون جامع کاریزما ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ - ۰۵:۴۰ با مشاوران تماس بگیرید
2 آزمون جامع کاریزما ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ - ۰۲:۰۵ با مشاوران تماس بگیرید
3 آزمون جامع کاریزما ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ - ۰۹:۲۷ با مشاوران تماس بگیرید
4 آزمون جامع کاریزما ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۰۶:۳۶ با مشاوران تماس بگیرید
5 آزمون جامع کاریزما ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - ۰۳:۱۲ با مشاوران تماس بگیرید