آزمون ها

# توضیحات تاریخ آزمون مشاهده نتیجه
1 آزمون جامع کاریزما ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ - ۱۲:۲۲ با مشاوران تماس بگیرید
2 آزمون جامع کاریزما ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ - ۱۱:۳۰ با مشاوران تماس بگیرید
3 آزمون جامع کاریزما ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ - ۰۵:۱۲ با مشاوران تماس بگیرید
4 آزمون هوش هیجانی ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ - ۰۶:۴۷ با مشاوران تماس بگیرید
5 آزمون هوش هیجانی ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ - ۰۶:۴۸ با مشاوران تماس بگیرید