آزمون ها

# توضیحات تاریخ آزمون مشاهده نتیجه
1 آزمون جامع کاریزما ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ - ۰۹:۴۳ با مشاوران تماس بگیرید
2 آزمون جامع کاریزما ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ - ۱۰:۴۳ با مشاوران تماس بگیرید
3 آزمون جامع کاریزما ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - ۰۲:۳۳ با مشاوران تماس بگیرید
4 آزمون جامع کاریزما ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ - ۱۲:۵۵ با مشاوران تماس بگیرید
5 آزمون جامع کاریزما ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ - ۰۳:۰۳ با مشاوران تماس بگیرید