آزمون ها

# توضیحات تاریخ آزمون مشاهده نتیجه
1 آزمون جامع کاریزما ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ - ۰۶:۴۰ با مشاوران تماس بگیرید
2 آزمون جامع کاریزما ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ - ۰۸:۲۱ با مشاوران تماس بگیرید
3 آزمون جامع کاریزما ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ - ۰۳:۵۹ با مشاوران تماس بگیرید
4 آزمون جامع کاریزما ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ - ۰۱:۱۲ با مشاوران تماس بگیرید
5 آزمون جامع کاریزما ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ - ۱۰:۲۸ با مشاوران تماس بگیرید